top of page

Bilgi ve Belge Yönetimi Meslek Andı

Meslek yaşamım boyunca kullanıcılar arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma; kullanıcıların bilgiye erişmelerini sağlamak için sahip olduğum bütün bilgi ve becerileri kullanacağıma; düşünce özgürlüğünden yana davranacağıma ve sansüre karşı çıkacağıma; telif haklarını gözeteceğime; mesleğimin ve kurumumun saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacağıma; kullanıcıların özel yaşam gizliliklerine saygı göstereceğime; mesleki görev ve sorumluluklarımı yerine getirirken kişisel çıkar sağlamayacağıma; mesleğime emeği geçenlere saygı göstereceğime; mesleki işbirliği ve dayanışmaya özen göstereceğime; kendimi mesleki olarak sürekli geliştireceğime; mesleki ve yönetsel ilişkilerimde adil ve dürüst davranacağıma ve mesleğimi etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştireceğime and içerim.

bottom of page