top of page

Misyonumuz – Vizyonumuz

MİSYONUMUZ:

Bilgi hizmetleri alanında katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış ve dayanışmayla, kütüphanecilik mesleğinin toplumdaki farkındalığını arttırarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesine öncülük etmek.

Etik kurallar çerçevesinde, bilgiye özgürce erişimi, okuma alışkanlığını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.

VİZYONUMUZ:

Bilgi hizmetleri alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, güvenilir,  tanınan otorite olmak.

HEDEFLER:
 • Üyelik

 • Tanıtım, promosyon ve lobi yapmak

 • Eğitim ve mesleki gelişme

 • Sürdürülebilirlik

 • Araştırma ve yayın yapmak

 • Yönetişim

 • Ortaklıklar

 • Mesleki statü, özlük hakları

 

DEĞERLERİMİZ:
 • Tarafsızlık (Objektiflik)

 • Yenilikçi/ Yaratıcı Düşünme

 • Sürdürülebilirlik

 • Düşünce Özgürlüğü

 • Toplumsal Sorumluluk

 • Şeffaflık

 • Çevrecilik

bottom of page