top of page

Kamu Yararına Dernek Kararı

Karar Sayısı: 7/9576

Merkezi Ankara ilinde olmak üzere kurulmuş bulunan Türk Kütüphaneciler Derneği’nin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması; İçişleri Bakanlığının 13/12/1974 günlü v e 81-103/T-1069/587 sayılı ya­zısı, Danıştay Başkanlığının 13/2/1975 günlü v e 1974/133270 sayılı ya­zısı ile gönderilen Danıştay 3 üncü Daire ve Genel Kurul kararları üzerine , 22/11/1972 tarihli ve 1630 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 26/2/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır.

The Turkish Librarians Association was granted the status of public benefit association by the Council of Ministers on 26/02/1975. The decision was published in the Official Gazette dated March 21, 1975.

 

CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK

bottom of page