top of page

Uluslararası Üyelikler

image.png

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) kütüphane, ve enformasyon hizmetleri ile onların kullanıcılarının çıkarlarını temsil etmek üzere liderlik yapan uluslararası bir kurumdur. Kütüphane ve enformasyon mesleğinin global sesidir.

1927’de uluslararası bir toplantı sırasında Edinburgh, İskoçya’da kurulmuştur ve 2002’de yine İskoçya’nın Glasgow şehrinde yapılan uluslararası bir konferansta 75. yılını kutlamıştır. Yaklaşık 150 ülkeden 1500’ü aşkın üyesi vardır. IFLA 1971’de Hollanda’da resmi olarak tescil edilmiştir. Hollanda Kraliyet ve Ulusal Kütüphanesi IFLA Genel Merkezi için ofis ve diğer olanakları sağlamaktadır.

IFLA bağımsız, uluslararası, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum organizasyonudur.

 

Amaçları:

 • kütüphane ve enformasyon hizmetlerinin yüksek standartlarda verilmesini teşvik etmek,

 • iyi kütüphane ve enformasyon hizmetlerinin değerinin yaygın bir şekilde anlaşılmasına çalışmak,

 • dünyada üyelerinin çıkarlarını temsil etmektir.

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) is the leading international body representing the interests of library and information services and their users. It is the global voice of the library and information profession.

Founded in Edinburgh, Scotland, in 1927 at an international conference, we celebrated our 75th birthday at our conference in Glasgow, Scotland in 2002. We now have over 1500 Members in approximately 150 countries around the world. IFLA was registered in the Netherlands in 1971. The Royal Library, the national library of the Netherlands, in The Hague, generously provides the facilities for our headquarters.

IFLA is an independent, international, non-governmental, not-for-profit organization. Our aims are to:

 • Promote high standards of provision and delivery of library and information services

 • Encourage widespread understanding of the value of good library & information services

 • Represent the interests of our members throughout the world.

http://www.ifla.org/

LIBER (Ligue des Bibliothèques EUROPEENNES de Recherche - Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği) Avrupa'da araştırma kütüphaneleri için ana ağdır.

LIBER ağı 40 ülkeden 400'den fazla ulusal, üniversite ve diğer kütüphaneleri içerir. LIBER’in köklerinin Avrupa'ya dayanmasına rağmen, Avrupa Birliği dışından araştırma kütüphanelerinin katılımı yaygın olarak teşvik edilmektedir.

LIBER Avrupa Konseyi himayesinde bir Dernek olarak 1971’de kurulmuştur. Ofisi 2008 yılında Danimarka Kraliyet Kütüphanesi’nden şu anki yeri olan Hollanda Kraliyet Kütüphanesi'ne taşınmıştır. Bunu LIBER’in 2009’da Hollanda hukuku çerçevesinde resmi Vakıf (Stichting LIBER) olarak kurulması izlemiştir.

LIBER Avrupa’daki araştırma kütüphanelerine ve onların üniversite ve araştırmacılarına aşağıdaki amaçlar doğrultusunda hizmet eder:

 • LIBER kurumlarında dünya standartlarında araştırma olanağı veren bir bilgi altyapısı oluşturmak.

 • LIBER kurumlarında kullanıcıların deneyimlerinin LIBER tarafından sunulan olanak ve hizmetlerle zenginleştirilmesini sağlamak.

 • LIBER’in sesinin duyurulması gereken tüm Avrupa ve ulusal platformlarda Avrupa kütüphanelerini desteklemek ve savunmak.

 • Yenilikçi ve kütüphane toplumuna liderlik yapabilecek kütüphane ve enformasyon profesyonellerini geliştirmek.

 

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries) is the main network for research libraries in Europe.

Our network comprises more than 400 national, university and other libraries from over 40 countries. Although LIBER's roots are based in Europe, the participation of research libraries from outside the European Union is widely encouraged.

LIBER was founded in 1971 as an Association under the auspices of the Council of Europe. Its offices are currently housed in the Royal Library of the Netherlands, having moved from the Royal Library of Denmark in 2008. This was followed in 2009 by the establishment of LIBER as an official Foundation (Stichting LIBER) under Dutch law.

LIBER aims to serve academic libraries in Europe, their universities and researchers by:

 • Providing an information infrastructure that enables research in LIBER institutions to be world class.

 • Ensuring that the experience of users in LIBER institutions is enriched by the facilities and services offered by LIBER.

 • Promoting and advocating for European libraries in all European and national fora where the voice of LIBER needs to be heard.

 • Developing library and information professionals who are innovative and offer leadership to the library community.

bottom of page