top of page

Yönetim Kurulu

BaharBicenAras.jpg

Bahar Biçen ARAS — İstinye Üniversitesi
Başkan

2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletmecilik Yüksek Lisans Programında “Örgütsel İletişimde Bilgi Paylaşımı” çalışması ile MBA derecesini aldı. Bahçeşehir Üniversitesi, Barbaros Kütüphanesi’nde uzun yıllar Bilgi ve Belge Yönetimi uzmanı olarak görev yaptı. Birçok kütüphanenin kurulmasında danışman ve kataloglama uzmanı olarak görev aldı. MEF Üniversitesi Kütüphanesi’nde Teknik Hizmetler Birim Sorumlu olarak görev yaptı. Kültür Paylaşım Platformu Kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi olan Bahar Biçen Aras; Kültür Paylaşım Platformu altında ulusal ve uluslararası sergiler, toplantılar düzenledi. Türk Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Okul Kütüphanecileri Derneği, Okuma Kültürü Derneği ve Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) üyesidir. 11 Haziran 2023’den itibaren Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye Bilişim Derneği Sayısal Gündem 2020 “Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu” ve Türk Kütüphaneciler Derneği Ulusal Sayısallaştırma Grubu’nda görev almıştır. ANKOS Akademi’nin ikinci döneminde RDA eğitmeni olarak ortak ders vermiştir. 2017-2018 yıllarında Türk Kütüphaneciler Derneği Sosyal Medya Politikaları Çalışma Grubu “Kütüphaneler İçin Sosyal Medya Politikaları” çalışmaları içinde yer almıştır. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışmaktadır. RDA, üniversite kütüphaneleri, engelli kütüphaneleri ve sosyal medya konuları ile ilgilenmektedir, akademik kütüphane yönetimi, bütçeleme, elektronik kaynaklar yönetimi ve akademik kurumlarda bibliyometri, kütüphanelerde sürdürülebilirlik profesyonel ilgi alanlarından ilk sırada yer almaktadır. Bahar Biçen Aras’ın kütüphanecilikle ilgili ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren İstinye Üniversitesi Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak atanmıştır.

 

bahar.bicen@gmail.com

0 542 687 28 05

Deren BİLGİÇ — İstinye Üniversitesi
Yazman

Deren Bilgiç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. 2020 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2007-2012 yılları arasında Aka Koleji Kütüphane Sorumlusu olarak görev yaptı. 2012-2021 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi Kütüphanesi’nde Teknik Hizmetler Sorumlusu olarak çalıştı. Ekim 2021 itibariyle İstinye Üniversitesi Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanlığı’nda Kütüphane Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

 

derenkumbasar@gmail.com

0850 283 69 84

Ramazan ÇELİK — MEF Üniversitesi

Sayman

Ramazan Çelik, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2011 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisansını 2016 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalında tamamladı. 1996-1997 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kütüphane personeli ve mücellit olarak çalıştı. 1999-2015 yıllarında Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesinde görev yaptı ve burada kullanıcı eğitimleri, kurumsal akademik arşiv ile otomasyon sistemi sorumluluğu başta olmak üzere tüm birimlerde görev aldı. 2013 yılında özverili çalışma, kuruma bağlılık, profesyonel gelişimdeki üstün performansı nedeniyle uzman olarak görevlendirildi. 2009 yılında Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Performans Beratına layık görüldü. 2015 yılında MEF Üniversitesine geçti ve burada Kütüphane Bilişim Teknolojileri ile Kullanıcı Hizmetleri sorumluğunu üstlendi. Sayın Çelik Referans Yönetim Sistemleri, Akademik Performans Değerlendirme, Araştırma Yöntemleri, İntihal Programları ve Kurumsal Arşiv konularında eğitimler vermektedir. Kütüphanelerde kullanılan DSpace, EZproxy, Booking, Koha, Keşif Araçları, veri tabanları vb. gibi yazılım ve kaynakların kullanımı konusundaki tecrübelerini ilgililerle paylaşarak bu sistemlerin gelişmesine katkı sağladı. 01 Mayıs 2022 Tarihi itibariyle MEF Kütüphane Direktör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

kutuphanecimrc@gmail.com

0505 411 29 22

Esra KALYONCU — İbn Haldun Üniversitesi

Üye

Esra Kalyoncu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. 2009-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Süreli Yayınlar biriminde asistan kütüphaneci olarak çalıştı. Ülkemizde kendi alanlarında ilk olma özelliği bulunan Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nin kurulum çalışmalarında ve Borusan Müzik Kütüphanesi’nde kataloglama çalışmalarında görev aldı. 2014-2015 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde Kullanıcı Hizmetleri Sorumlusu olarak çalıştı. 2015-2017 yıllarında Avrupa Meslek Yüksekokulu’nda Kütüphane Sorumlusu olarak görev yaptı ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde ders verdi. Mayıs 2017’den itibaren İbn Haldun Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı’nda Koleksiyon Geliştirme ve Kataloglama sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.

kalyoncuesra@yahoo.com

0212 692 02 12

Görkem İŞÇİ — Sayısal Grafik

Üye

2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra SAYISAL GRAFİK firmasında Ürün Yönetmeni olarak işe başladı. Akademik veritabanları, Türkçe elektronik kaynaklar ve müze koleksiyon yönetim sistemleri alanlarında çalışmaktadır. Öğrenci olduğu dönemde HÜ Bilgi Topluluğu yöneticiliği ve mesleki derneklerin öğrenci topluluklarında görev aldı ve yönetimlerinde bulundu.

gorkemisci@gmail.com

0537 814 84 28

bottom of page